»PTIČARSKA« KINOLOGIJA V NAŠI LD

Spomladanski del kinoloških obveznosti za tri naše člane, vodnike treh različnih pasem nemških ptičarjev se je zaključila. Vodnik Martel Zupan z Nemškim kratkodlakim ptičarjem URH-om Adin dom (PZP 54 točk, VP2 100%), vodnik Matic Kordež z Weimaranskim kratkodlakim ptičarjem ASTOR-jem (PZP 45 točk, VP2 86%) in vodnica Tina Jež z Nemškim žimavcem SVIT-om Mursko-Črnskim (PZP 54 točk, VP2 100%).

14.04.2019 so opravili PZP (pomladanska vzrejna preizkušnja) ptičarjev. Pri tej preizkušnji sodniki ocenjujejo naravne zasnove, katere je pes prinesel na svet. Preizkuša se kvaliteta nosu, način iskanja, »stoja« (ptičar s tem, da mirno obstoji, nakaže divjad) ter vodljivost psa. Pri slednji ne gre za ubogljivost, temveč za povezanost psa z vodnikom; za njuno sodelovanje.

16.05.2019 so z izpitom uspešno zaključili tečaj VP1/VP2 (vaje poslušnosti). Udeležba na tečaju je priporočljiva za vsakega vodnika mladega psa (seveda se tečaja lahko udeležijo tudi vodniki starejših psov), saj gre v prvi vrsti za socializacijo psa (privajanje na druge pse in ljudi) in seveda na tem tečaju vodniki pridobijo znanje, kako psa naučiti vaj poslušnosti. Z socializiranim in ubogljivim psom je življenje mnogo lažje. Na tečaju se pse navaja tudi na strel ter moteče faktorje s katerimi se srečuje (nenavadni; nevsakdanji dogodki).VP1 in VP2 se razlikujeta v težavnosti. Vaje za VP1 so vodenje psa ob sebi (poleg) na povodcu in brez njega, stoj med hojo, sedi z odpoklicem ter odložljivost (prostor) s strelomirnostjo. VP2 pa poleg že omenjenih vaj, vsebuje še prinašanje (aport) in Down (dol) v gibanju.

19.05.2019 so opravili še telesno ocenjevanje svojih psov. Ob strokovnem očesu sodnika za ocenjevanje zunanjosti psa, le ta pridobi oceno, katera lahko vpliva na vzrejno vrednost psa. Sodnik lahko (mora) psu z telesnimi hibami (napake zobovja, spolovila pri samcih, odstopanja višin od standarda, atipičnost psa, …) poda tudi vzrejno prepoved.Pri nekaterih pasmah (npr. Nemški žimavec) se poleg ocene zunanjosti poda tudi ocena dlake.

Oba vodnika in vodnica so uspešno zaključili spomladanski del, vendar z delom še zdaleč niso zaključili. Ptičarji morajo za lovsko uporabnost in vzrejo opraviti še JZP (jesensko vzrejno preizkušnjo), pri kateri se poleg predmetov iz PZP-ja ocenjuje še delo v vodi (šarjenje, iskanje izgubljenega), prinašanje zajca po vlečki, iskanje in prinašanje pernate divjadi ter sam način prinašanja na polju kakor v vodi, ubogljivost in veselje do dela.

Vsem trem LD čestita za dosedanji uspeh in jim želi uspešno delo in zaključek jesenskega dela.