ČLANI DRUŠTVA

Ahlin Ivan
Ahlin Marjan
Alajbegovič Nurija
Avšič Marko
Bašelj Sašo
Bidovec dr. Andrej
Čertalič Aleksander
Dolgoš Bojan
Duša Janez
Erjavec Anton
Franjič Ivan
Frelih Gregor
Fujan Marko
Gale Ivan
Gale Janez
Gnidovec Drago
Habjan Bojan
Jakov Željko
Janežič Alojz
Janković Jure
Javornik Ivan
Jež Mohorko Tina
Kante Milovan
Koprivec Franc
Koprivec Janez
Kotar Marijan
Koželj Tone
Kulič Boban
Majcen Marjan
Marinč Davorin
Marinč Janez
Marinč Matic
Markovič Tomo
Menih Tomaž
Miklavčič Blaž
Miklavčič Tone
Miklič Darko
Možina Alojz
Novak Miha
Omahen Bojan
Omahen Iztok
Oven Drago
Perko Vinko
Podlinšek Beti
Podlinšek Tomaž
Pogačnik dr. Milan
Potočnik Alojz
Potokar Jože
Potokar Samo
Primec Anton
Primec  Primož
Protić Aleksa
Rakar Bojan
Rakar Janez
Rakar Janko
Rakar Matej
Robič Miha
Robič Urban
Rus Anton
Rus Zvonko
Rutar Matjaž
Savernik Ludvik
Sotelšek Brane
Škrjanec Alojz
Škrjanec Tomaž
Tevž Peter
Trontelj David
Vovk Marko
Zajc Alojz
Zelenko Franc
Zelnik Stane
Zupan Martel
Zupančič Marjan
Zupet Miro